BST MARINE – THANH ÂM CỦA ĐẠI DƯƠNG

Rồi thời gian sẽ lấy đi vẻ xinh đẹp, trẻ trung từ em, rồi những áp lực vô hình từ cuộc sống sẽ khiến đôi bàn tay ấy chai sạn, nhưng tình yêu anh sẽ mãi vẹn nguyên như ngay phút ta ước thề trăm năm.