THU THẢO – VIỆT THỊNH

Anh không biết có thể giải quyết tất cả các khó khăn mà em gặp phải hay không nhưng anh chỉ biết rằng, em sẽ không phải đối diện với những điều đó một mình